Tolerancja jest to wartość - cecha charakteru bardzo potrzebna każdemu człowiekowi. Polega, na akceptowaniu inności drugiej osoby. Oznacza, że każdy ma prawo do własnych poglądów, przekonań, zachowania się.

Jest to oczekiwanie na poszanowanie czyjegoś prawa i przekonań do różnienia się z innymi. Takie wnioski wyciągnęły dzieci w świetlicy po obejrzeniu projekcji multimedialnej i rozmowach o tolerancji oraz podawały sposoby usunięcia przyczyn nietolerancji. Bardzo pięknie na zajęciach zobrazowały plastycznie i ruchowo sytuacje związane z tematem. Temat bardzo podobał się dzieciom. Chętnie wypowiadały się i pracowały zgodnie w grupie. A oto efekty naszej wspólnej pracy:

Notatka: wychowawcy świetlicy

Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Tolerancji