Wszyscy uczniowie są uczestnikami ruchu drogowego. Zobowiązani są do więc do rozważnego i ostrożnego zachowania się w drodze do szkoły i z powrotem. W związku z tym bardzo ważna jest znajomość zasad poruszania się po drogach, znaków, a także stosowanie się do zakazów i nakazów nimi wyrażonych.

Przez cały tydzień od 10 - 15 września dzieci w świetlicy uczestniczyły w zajęciach dotyczących znajomości podstawowych zasad ruch drogowego. Odbyły się prezentacje multimedialne, rozmowy kierowane, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowo- naśladowcze. Podsumowaniem cyklu tematycznego był świetlicowy konkurs "Bezpieczeństwo na drodze" dla kl.2-3, który miał na celu utrwalenie zdobytych informacji z zakresu zasad ruch drogowego. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą rozwiązując zagadki drogowe, odpowiadając na pytania o ruchu drogowym, układając puzzle znaków i rozsypanki wyrazowe.
W wyniku konkurencji:
1 miejsce zdobył - JAKUB GOŁEMBIEWSKI z kl. 2 b
2 miejsce zajęła - KARINA KOTYNIA z kl. 2c
3 miejsce zdobył - MICHAŁ PIEPER z kl. 3c
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Notatka: K.Kamińska

Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy
Konkurs świetlicowy