Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski przypadły na 02.10-25.10.2017r. Działaniami zostało objętych 400 uczniów naszej szkoły. Inicjatywę przeprowadzenia działań podjął Samorząd Uczniowski przy wsparciu opiekunów: M. Legan i A. Szczepaniak.

Do obchodów włączyli się również nauczyciele i wychowawcy I-VII, nauczyciele świetlicy szkolnej, rodzice oraz prezes i członek Koła Niewidomych PZN w Kołobrzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu.
Działania realizowane w ramach Dnia Białej Laski:
Samorząd uczniowski, wykorzystując materiały zamieszczone na stronie internetowej Bydgoskiego Ośrodka przygotował szeroką informację o ludziach niewidomych. Tablica zamieszczona w holu szkoły. Przeprowadzone zostały pogadanki na lekcjach wychowawczych. W świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie dzieci z prezes koła PZN w Kołobrzegu panią Janiną Zaleską oraz Izabelą Stefanowicz. Uczniowie klas VII spotkali się z kierownikiem działu udostępniania w Bibliotece Miejskiej. W szkole odbył się konkurs plastyczny: "Jesienny liść wyklejony ziarnami''. Z Biblioteki Miejskiej została wypożyczona książka pisana Breillem, ulotki jak czytać taki książki. Dzień w którym odwiedziła nas pani Janina i Pani Izabela był bardzo pouczającym dniem. Dzieci bardzo grzecznie zachowywały się podczas spotkania, były zaciekawione i chętnie zadawały pytania. Dziękujemy serdecznie za odwiedzeni naszej szkoły i przekazanie tak ważnych informacji.

Notatka: A.Szczepaniak

Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Międzynarodowy Dzień Białej Laski