Drukuj
Odsłony: 17278

W roku 2010 minęło pięćdziesiąt lat istnienia kołobrzeskiej "CZWÓRKI", która interesującą sylwetką architektoniczną i świetną renomą wpisała się na stałe w pejzaż miasta. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 powstała ze składek żołnierzy i pracowników cywilnych Pomorskiego Okręgu Wojskowego jako Pomnik Tysiąclecia. Ówczesny dowódca POW gen. dyw. Zygmunt Huszcza został przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Budowę rozpoczęto 15 maja 1959 roku. Po wmurowaniu aktu erekcyjnego prace przybrały zawrotne tempo i 14 miesięcy później w lipcu 1960 roku obiekt w stanie surowym był już gotowy.  27 sierpnia kurator Alfons Prondziński nadał szkole imię BOHATERÓW I ARMII WOJSKA POLSKIEGO.

Akt erekcyjny początkiem istnienia naszej szkoły
Budowa szkoły
Budowa szkoły
Budowa szkoły
Dekret nadania imienia szkole

Inauguracja roku szkolnego 1960/61 odbyła się w obecności ministra Wacława Tułodzieckiego.  Należy podkreślić, że władze wojskowe przekazały młodzieży i społeczeństwu kołobrzeskiemu nie tylko piękną, ale i dobrze wyposażoną w pomoce naukowe i sprzęt szkołę. Obiekt wyróżniał się nowoczesną, niespotykaną sylwetką i ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi (dużo szkła, światła, parkiety, nasłoneczniony hol, przestrzenne sale lekcyjne) nic więc dziwnego, że zwiedzało go wiele delegacji krajowych i zagranicznych. Inspektorat Oświaty w Kołobrzegu kierownictwo placówki powierzył Konstantemu Jurkowskiemu.

Wstęgę przecina minister oświaty Wacław Tułodziecki.
Na zdjęciu wśród zaproszonych gości wiceminister obrony narodowej gen. broni Jerzy Bordziłowski oraz dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dywizji Zygmunt Huszcza.
Pierwsi goście w tysiąclatce.
Pierwsi goście w tysiąclatce.
Wzniesienie pomnika poświęconego czołgistom na dziedzińcu szkoły. Dar Ministerstwa Obrony Narodowej.
Inauguracja pierwszego roku szkolnego 1960/61.
Inauguracja pierwszego roku szkolnego 1960/61.
Chór i zespół mandolinistów pani Marii Kulikow.
Występ Zespołu Estradowego Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Czar dawnych sal... Zajęcia prowadzi p. Teresa Ścieszko.
Sala klas I-III – p. Janina Kajzer
 Sala ZPT - p. Leopold Pietrzak
Sala muzyczna – p. Irena Samonow

23 lata później 11 października 1983 roku szkoła otrzymała sztandar.

Na przestrzeni czterdziestu lat szkołą kierowało siedmiu pedagogów: wyróżniony już pan Konstanty Jurkowski, po nim pan Bogdan Marcińczak, pani Stefania Janczewska, pan Antoni Pryszmont, pani Irena Kowalczyk, pani Marianna Szczepańska, a od 1997 roku pani Teresa Jurkiewicz.

Konstanty Jurkowski - I kierownik szkoły w latach 1960 - 1968
Bogdan Marcińczak - kierownik szkoły (rok szkolny 1968/69).
Stefania Janczewska - kierownik szkoły w latach 1969-1972
Antoni Pryszmont - kierownik szkoły w latach 1972 - 1985
Irena Kowalczyk - kierownik szkoły w latach 1985 - 1988
Marianna Szczepańska - dyrektor szkoły w latach 1988 - 1997
Teresa Jurkiewicz - dyrektor szkoły w latach 1997 - 2007

Edukacją dzieci i młodzieży zajmowało się 221 nauczycieli, najwięcej nauczania początkowego i polonistów. W ciągu czterdziestu lat mury szkoły opuściło ponad 4570 absolwentów. 72 spośród nich zdobyło laury olimpijskie, startując w konkursach przedmiotowych. Dzięki tym uzdolnionym uczniom "CZWÓRKA" wielokrotnie znajdowała się w czołówce najlepszych szkół w województwie: I miejsce w latach 1974/75, 1989/90 oraz 1992/93. Najliczniejszą grupę olimpijczyków przygotowała pani Maria Bołbot: 32 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Fizyki.

Obok niewątpliwych sukcesów w dziedzinie przedmiotów ścisłych "CZWÓRKĘ" można nazwać kuźnią talentów artystycznych. Pracę nad rozwijaniem zdolności artystycznych naszych uczniów zapoczątkowała niezapomniana Maria Kulikow, która już we wrześniu 1960 roku założyła stuosobowy chór, zespół mandolinistów, akordeonistów, a nawet skrzypków. Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia, ale warto wspomnieć o Złotych i Srebrnych Jodłach wyśpiewanych przez chór w Kielcach w 1973 roku.

Już na przełomie 1961/62 zaczęły działać drużyny zuchowe i harcerskie, nad którymi pieczę sprawowali: Janina Kowal, Teresa Konewka, Kazimierz Świdnicki - szczepowy, a od 1969 roku szczepem "MILENIUM" kierowała Teresa Ścieszko. Była to najbardziej masowa i prężna organizacja młodzieżowa w szkole, liczyła około 700 uczniów, w której mogli niezwykle atrakcyjnie spędzać swój wolny czas. W 1963 roku szczep "MILENIUM" otrzymał sztandar ufundowany przez żołnierzy 32 Budziszyńskiego Pułku Zmechanizowanego.

16 marca 1974r. Wręczenie sztandaru ufundowanego dla Bałtyckiego Hufca Morskiego w Kołobrzegu.
16 marca1974r. Uroczyste ślubowanie instruktorów.
16 marca1974r. Udział zuchów i harcerzy Szkoły Podstawowej nr 4 w uroczystościach nadania imienia Bałtyckiemu Hufcowi Morskiemu w Kołobrzegu.
16 marca1974r. Raport szczepowych. Antoni Szarmach, Janusz Lubiński, Teresa Ścieszko składają raport Mirosławowi Bremborowiczowi – komendantowi Hufca Kołobrzeg.

Miejscem niektórych zajęć była harcówka, którą przemieniono w Izbę Pamięci, w której zgromadzono pamiątki i dokumenty z zakresu walk o wyzwolenie Kołobrzegu. Uroczystego otwarcia Izby Pamięci dokonał w 1970 roku minister Janusz Wieczorek. Szkoła była wówczas w pełni otwarta dla środowiska i wrzało w niej życie od wczesnego rana do późnego wieczora.

Przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa minister Janusz Wieczorek zwiedza izbę pamięci w naszej szkole.
Izba Pamięci w SP4.
Rok 1987. Lekcja historii w Izbie Pamięci z kombatantem płk dr Julianem Tobiaszem.

Od 1963 roku atrakcją Kołobrzegu był zespół pieśni i tańca "REDA" kierowany przez panią Sabinę Walkowiak. Wielokrotnie nagradzany wspaniale prezentował się na festiwalach ogólnokrajowych ("Barwy Przyjaźni" w Zielonej Górze, "Srebrna Jodła" w Kielcach) i wojewódzkich ("Złota Lira" w Połczynie Zdroju w 1976 roku). "REDA" występowała też podczas Centralnych Dożynek w Koszalinie z układem wykonywanym przez 150 uczniów.

Od 1979 roku rozpoczął działalność artystyczną chór "WIOLINEK" pod kierownictwem Haliny Czarneckiej. To także zdobywca wielu "Brązowych" i "Srebrnych Lir" na przeglądach wojewódzkich.

W 1989 roku z połczyńskich konfrontacji "Złotą Lirę" przywiózł zastęp harcerski "BURSZTYNKI".

Obecnie w szkole działa Zespół Piosenki i Tańca "TIRLITONKI". Założony w 1980 roku prowadzony jest nieprzerwanie po dzień dzisiejszy przez panie: Marię Dudek i choreografa - Agatę Chimko. Zespół ma na swoim koncie realizację kilku wspaniałych, cieszących się nagrodami i wielkim uznaniem, widowisk wokalno-tanecznych: "Wszystko znajdziesz w piosence świata", "Sen Kasi", "Nasz dom to las", "Pędzlem malowane", "Cztery pory roku". Do osiągnięć Zespołu ponadto należy zaliczyć: 11 "Złotych Lir" na Konfrontacjach Kulturalnych Młodzieży Szkolnej w Połczynie w latach 1980-1997; 3 "Srebrne Jodły" na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach - 1987, 1993, 1999; "Barwy Przyjaźni" w Gorzowie i Zielonej Górze 1986 ; I miejsce na Festiwalu Zespołów Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Grupa 92; Ogólnopolskie Spotkania Laureatów - Szczecin 85 i Koszalin 91; Światowy Festiwal Chórów Polonijnych - Koszalin 88, 94, 95; Międzynarodowe Spotkania Muzyczne - BIM - Bydgoszcz 95; Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży - Nowogard 99; 3 "Złote Mewy" na Pomorskim Festiwalu Kultury Harcerskiej - Tychowo 96, 97, 98; koncerty w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku - 1996; cykliczne koncerty dla dzieci "zielonej szkoły" ze Śląska; systematyczne koncerty wiosną i jesienią dla kuracjuszy i turystów z Danii, Niemiec, Szwecji, Norwegii i Polski w ośrodkach wczasowo-leczniczych; koncerty z okazji Dnia Dziecka z Majką Jeżowską i Tadeuszem Brosiem - 1989, 1990, 1991; występ na międzynarodowej imprezie "Interfolk 97" w Kołobrzegu; wymiana kulturalna z zespołem "Świtezianka" z Wilna; wielokrotne zaproszenia i koncerty za granicą: w Czechach, na Litwie, Ukrainie, w Niemczech, Danii, Holandii i ostatnio w Hiszpanii. W 1997 roku Zespół został wysoce wyróżniony i uhonorowany przez Ministra Kultury i Sztuki - Pucharem i Dyplomem Uznania za zasługi w upowszechnianiu kultury. Zespół cieszy się wielkim uznaniem i sympatią środowiska szkolnego oraz miasta Kołobrzegu.

Talenty plastyczne przez prawie ćwierć wieku rozwijała pani Wanda Irena Koźmińska, nauczyciel i znany artysta plastyk. 11 uczniów zdobyło nagrody w konkursach międzynarodowych, 65 zostało laureatami konkursów ogólnopolskich, 75 wojewódzkich i 82 rejonowych. Prace uczniów pani Koźmińskiej prezentowane były w Telewizji Polskiej w 1975 roku, na wystawach w Finlandii, w Indiach, Francji, Rosji, Czechach. W 1986 roku 200 prac naszych uczniów wyeksponowano w kołobrzeskim "Empiku". Udział w Międzynarodowym Konkursie Unicef "ONZ dla pokoju" przyniósł 6 nagród i I miejsce w Polsce.

W historii szkoły szczytne miejsce zajął zespół teatralny "BAJADERA" prowadzony przez panią Małgorzatę Godlewską. W krótkim okresie działalności zapisał na swoim koncie takie sukcesy jak: "Złota Lira" i "Złota Kurtynka" zdobyte na przeglądzie wojewódzkim w 1994 roku. W "CZWÓRCE" nie brakuje też talentów literackich. W 1986 roku w konkursie "Młodzież dla Pokoju" zakwalifikowano 100 prac uczniowskich i przyznano I miejsce. Przez dwa lata pod opieką pani Stefanii Janczewskiej uczniowie wydawali w szkole gazetkę "SPRAWY I SPRAWKI", która zyskała sobie sympatię i popularność wśród uczniów i nauczycieli. Gazetka podobała się profesjonalistom, bowiem pozytywną opinię zamieszczono w tygodniku "Echo Koszalińskie". Sport to dziedzina, w której również uczniowie naszej szkoły osiągali wspaniałe sukcesy. Warto przytoczyć niektóre z nich: I miejsce w mistrzostwach województwa w czwórboju dziewcząt (1980/81), II miejsce w województwie w turnieju koszykówki (1979/80), II miejsce w sztafecie 4x100 chłopców (1982/83) i ponownie w czwórboju dziewcząt (1990/91). Ostatnio nasi sportowcy zajęli III miejsce w wojewódzkim turnieju koszykówki chłopców. Na przestrzeni czterdziestu lat młodzież i nauczyciele inicjowali różnorodne przedsięwzięcia wspierające w potrzebie innych. Zbierano pieniądze, książki, ubrania, zabawki, odżywki dla sierot z Domu Dziecka w Gościnie, w Boninie, dla powodzian z Płocka, głodujących w Etiopii, ofiar trzęsień ziemi w Armenii. Gromadzono fundusze na operację chorych na białaczkę, raka. Od wielu lat nasi uczniowie uczestniczą w zbiórkach ulicznych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od początku istnienia szkoły jednym z podstawowych filarów w procesie wychowania młodzieży było kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi, ale i także na otaczające środowisko. W tym kierunku aktywnie i z wieloma osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim działała Liga Ochrony Przyrody, której opiekunką przez długie lata była pani Teresa Jurkiewicz, a następnie pani Irena Ćwirko. Biolodzy uczyli młodzież troski i odpowiedzialności za schronisko zwierząt, za czystość plaży i piękno otaczającej przyrody. Ważną rolę edukacyjną w zakresie przygotowania uczniów do przedsiębiorczości, samodzielności w działaniu, odegrał Samorząd Uczniowski, który jest współorganizatorem wszystkich ważniejszych wydarzeń, uroczystości w życiu środowiska. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, zebrań z rodzicami, organizują apele wychowawcze, konkursy i imprezy rozrywkowe. Opiekę pedagogiczną nad SU sprawowala pani Maria Bołbot.

Na przestrzeni minionych lat wielokrotnie szkoła była wizytowana i zawsze otrzymywała wysokie oceny za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej. Taką też ocenę wystawiono "CZWÓRCE" podczas kompleksowej wizytacji w roku szkolnym 1992/93, kiedy to podkreślono wzorowe przygotowanie nauczycieli, wyróżniającą estetykę i porządek. W 1995 roku bardzo uroczyście obchodzono 35-lecie istnienia szkoły. Przygotowano ciekawy program obchodów, na który składały się spotkania grona nauczycielskiego z laureatami konkursów przedmiotowych z poprzednich lat, spotkanie z "pierwszoklasistami 1960/61", kiermasz prac dziecięcych, bogatą część artystyczną w wykonaniu zespołu "TIRLITONKI" i teatrzyku "BAJADERA", wystawy osiągnięć i prac uczniowskich. Uroczystość przebiegała w podniosłej i wzruszającej atmosferze. Ostatnie lata przebiegały w atmosferze intensywnych przygotowań do wprowadzenia reformy oświaty. Trzynastu nauczycieli prowadzi innowacje pedagogiczne, opracowano wewnętrzny system oceniania w klasach I-III, wprowadzono nauczanie zintegrowane i blokowe. W roku 2000 ostatni ośmioklasiści opuścili mury szkoły. "CZWÓRKA" pozostała szkołą podstawową sześcioklasową.

Historie szkoły do 1999 opracowali:

Stefania Janczewska
Celina Ceranowska
Zofia Czaplicka ,Piotr Kromkiewicz


Były to lata owocne w osiągnięcia i dokonania. Mówiono o nas w telewizji i radiu, pisano w prasie. Do 31 sierpnia 2007r. dyrektorem szkoły była mgr Teresa Jurkiewicz, i jednocześnie do 31 grudnia 2006r. wicedyrektorem była mgr Irena Kowalczyk a od 1 stycznia do 31 sierpnia 2007r. wicedyrektorem była mgr Jolanta Wasila. Od 1 września 2007r. dyrektorem szkoły jest mgr Jolanta Wasila a wicedyrektorem mgr Grażyna Bohdziewicz. Rok 2000 obfitował w wydarzenia. Rozpoczął się obchodami 1000-lecia biskupstwa na terenie Kołobrzegu. Aktywnie włączyliśmy się w uświetnienie tego doniosłego wydarzenia. Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowaliśmy okolicznościowe prelekcje, happening ("Narodziny chrześcijaństwa na Pomorzu") i miejskie konkursy: -
plastyczny - "Katedra na szkle malowana" oraz "1000 - lecie Biskupstwa w znaku graficznym", literacki - "O czym szepcze duch katedry".

To także obchody 40-lecia szkoły. Uroczystości, apele, spotkania, festeny. W czerwcu tego roku odeszły ostatnie klasy VIII. Wymusiło to reorganizację szkoły. W wakacje zostały zlikwidowane pracownie chemiczna, fizyczna, geograficzna, biologiczna. Powstała pracownia przyrodnicza s. 115 i po podzieleniu klasy 126, dwie sale do nauki j. angielskiego. Jest to także czas pożegnania wielu nauczycieli. Odchodzi wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Maria Bołbot. Pałeczkę w sztafecie edukacyjnej przejmuje mgr Mariola Legan. Samorząd przez kolejne lata coraz bardziej rozwijał skrzydła. Co roku koordynował "Sprzątanie świata", akcję "Góra grosza", wpierał zbiórką pieniędzy, darów, loteriami fantowymi i charytatywnymi imprezami najbardziej potrzebujących uczniów naszego miasta, Dom Dziecka w Koszalinie, fundacje "Pomóż i Ty" i ofiary tsunami. SU dbał także o rozwój duchowy: obchody roku Andersena, pożegnanie Ewy Demarczyk, "Harry Potter w naszej szkole". Dbał o zachowanie tradycji: coroczny konkurs na stroik Bożonarodzeniowy, happening - "Wielkanocne jajko pękło". Uczył demokracji: prawybory związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej i coroczne wybory do samorządu. Nie brakowało rozrywek: Walentynki, Mikołajki, "Misie wśród nas", bicie rekordu Guinessa w długości papierowego łańcucha, "Belferek na szóstkę", festiwal piosenki żołnierskiej w ramach obchodów 45-lecia szkoły.

Rok 2002 to remonty i modernizacje. W całej szkole została wymieniana instalacja elektryczna i oświetlenie, rozpoczął się proces wymiany wszystkich okien (zakończył się w październiku 2006r. przy jednoczesnym dociepleniu budyneku i położeniu nowa kolorowej elewacji). W sali gimnastycznej wymieniono tablice do koszykówki - teraz można regulować ich wysokość. Także w 2002 roku została zaprojektowana i wykonana przez nauczyciela informatyki mgr Piotra Kromkiewicza sieć komputerowa - połączono komputery w pracowni s.130 i administracji - wszyscy uzyskali dostęp do Internetu. W lipcu tego roku wygrywamy konkurs - uczennica kl. II nadaje imię nowo otwartego basenu: "Morska Odyseja", za co szkoła zostaje uhonorowana przez Spółkę Dekom właściciela Sanatorium Uzdrowiskowego "Bałtyk" i nowo otwartego basenu 10 komputerami i drukarką. Dzięki temu stare komputery zostają wykorzystane jako stanowiska wolnodostępowe w pokoju nauczycielskim i zastępują jeszcze starsze komputery w administracji. W lipcu 2004r. dostaliśmy jeszcze jedną pracownie komputerową z programu "Pracownie internetowe dla szkół" prowadzonego przez MENiS, przystąpiliśmy także do programu "Otwarta szkoła" i zwiększyliśmy przepustowość łącza internetowego do 1024kb/s.

W roku szkolnym 2003/2004 przystąpiliśmy do jednego z najważniejszych programów - "Zachodniopomorska Szkoła Jakości". To program Kuratorium Oświaty, którego celem było zbudowanie skutecznego systemu oddziaływań szkoły w uzyskiwania najwyższych efektów kształcenia. Po dwóch latach intensywnej pracy zdobyliśmy zaszczytne miano: ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI. W latach 2000-2007 kontynuowaliśmy współpracę z Kołobrzeskim Kołem Sybiraków. Mgr Stanisława Wojciechowska z wielkim zaangażowaniem uczyła dzieci patriotyzmu, przygotowując przepiękne spotkania słowno-muzyczne.

Kontynuowaliśmy także współpracę ze Średnią Szkołą im. Sz. Konarskiego w Wilnie. W latach 2001-2004 rozszerzyliśmy kontakty międzynarodowe. Uczestniczyliśmy w Europejskim Programie Edukacyjnym Sokrates Comenius 1. Współpracą zostały objęte cztery szkoły z Czech, Łotwy, Niemiec i Węgier. Temat przewodni projektu: "Łączymy szkoły podstawowe w całej Europie w aspekcie życia dnia codziennego. Likwidujemy uprzedzenia". Projekt prowadziła mgr Marzena Ferdzyn. Rok 2005 to szczególny czas w życiu naszej szkoły. Włączyliśmy się w organizację jednej z najważniejszych rocznic dla naszego miasta - obchodów 750-lecia lokacji miasta Kołobrzeg. 21 maja 2005 roku aktywnie uczestniczyliśmy w "Żywym kręgu". Ponadto uczniowie i nauczyciele szkoły zaprezentowali przedstawienie teatralne "ZIARNO ZIEMII PRAOJCÓW" w reżyserii mgr Marii Dudek, które mogli podziwiać mieszkańcy miasta. Na TARGU SOLNYM przedstawiliśmy dawną sztukę i rzemiosło średniowiecznego Kołobrzegu.

Historia szkoły byłaby niekompletna, gdyby nie wspomnieć o dokonaniach naszych uczniów pod czujnym okiem ich opiekunów. Imponują osiągniecie uczniów pod okiem mgr Barbary Hordyjewskiej w dziedzinie historii:

Od kilku lat nasi uczniowie biorą aktywny udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur", w którym zdobywają najwyższe laury z pomocą nauczycieli matematyki: Justyna Czykin, mgr Anna Djakowska, mgr Agnieszka Miedzińska, Adam Strzałkowski. Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w Mistrzostwach Polski w Tabliczce Mnożenia. A w roku 2003 i 2004 byliśmy organizatorami mistrzostw, nad których sprawnym przebiegiem czuwali nauczyciele naszej szkoły: mgr Katarzyna Okoń, mgr Renata Tomiska i mgr Anna Djakowska.

Uczniowie obdarzeni talentem polonistycznym od lat sprawdzają swoje umiejętności literackie, poetyckie i językowe między innymi w Miejskim Konkursie Poetyckim "Stasinowe Piórko", Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży w Słupsku, Turnieju Recytatorskim "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne". Nad rozwijaniem zdolności humanistycznych czuwają poloniści. Duże sukcesy w tych konkursach ze swoimi uczniami odniosły w kl. IV-VI mgr Jolanta Wasila, mgr Magdalena Grondys, mgr Magdalena Elert-Sowa, mgr Aneta Sobierajska, a w klasach I-III mgr Irena Kowalczyk i mgr Katarzyna Okoń. W 2005 roku ukazała się książka "Jest takie miejsce-Kołobrzeg…" zawierająca utwory poetyckie i prozatorskie kołobrzeskich uczniów. Redaktorem wydania była mgr Jolanta Wasila.

Osiągnięć uczniów w sporcie jest tak dużo, że wymienimy tylko sukcesy w finałach województwa zachodniopomorskiego:

ROK MIEJSCE DYSCYPLINA

OPIEKUN

2000/2001 V Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców mgr Przemysław Wróbel
II Mini koszykówka chłopców mgr Przemysław Wróbel
IV Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt mgr Grażyna Bohdziewicz
2001/2002 V Mini koszykówka dziewcząt mgr Danuta Cymerys-Wiśniewska
2002/2003 VII Mini koszykówka chłopców mgr Przemysław Wróbel
X Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców mgr Przemysław Wróbel
2003/2004 III Trójbój Indywidualny w rzucie piłeczką palantową - Karolina Kaczyńska mgr Joanna Włodarczyk
IX Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców mgr Przemysław Wróbel
2004/2005 IX Mini koszykówka dziewcząt mgr Danuta Cymerys-Wiśniewska
I Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki chłopców o Puchar Prezesa Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy mgr Przemysław Wróbel
III Międzynarodowy Turniej Koszykówki BALTIC CUP w Kołobrzegu mgr Przemysław Wróbel
2005/2006 IV Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców mgr Przemysław Wróbel
IX Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt mgr Grażyna Bohdziewicz

Przygotowania do integracji Polski z Unią Europejską wyzwoliło w naszej szkole wiele działań przybliżających kulturę narodów Europy. Braliśmy udział w Dniu Europejskim oraz Europejskim Dniu Języków Obcych. Przez pięć lat rosła świadomość ekologiczna naszych uczniów, to bardzo ważna dziedzina w naszej szkole, której poświęcamy wiele uwagi. Świadczy o tym udział naszych uczniów w międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata", w corocznych obchodach "Dnia Ziemi" i "Dnia Bociana", w akcji obserwacji i liczenia bociana w naszym powiecie oraz w projekcie edukacyjnym "Płynie przez Kołobrzeg Parsęta".

W ramach programu "Śladami przeszłości - uczniowie adoptują zabytki" realizowanego przez Fundację Pegaz w 15 krajach Unii Europejskiej nasza szkoła objęła opieką XIX w. zabytek - bandaż zwany "Aleją zakochanych". Uczniowie wraz z mgr Lilianną Michalską i mgr Barbarą Hordyjewską dokonali symbolicznej adopcji, dzięki czemu aleję uznano pomnikiem przyrody. Z inicjatywy klubu "Młodzi detektywi historii" miasto podjęło decyzję odnowienia bindaża. W 2005 roku szkoła zorganizowała uroczystość nadania imienia profesora Ryszarda Siweckiego alei grabowej. Poczynania klubu "Detektywi historii" były prezentowane na Zamku Królewskim w Warszawie, a realizacja projektu została umieszczona w podręczniku KOSS dla szkól gimnazjalnych.

W szkole aktywnie działa Zespół Piosenki i Tańca "Tirlitonki", który w latach 2000-2005 pod kierunkiem mgr Marii Dudek i mgr Agaty Chimko koncertował ponad 200 razy na terenie szkoły, miasta, powiatu, na imprezach wojewódzkich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Zespół zdobył liczne osiągnięcia i laury. Miedzy innymi: nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, I miejsce i wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięco-Młodzieżowej o "Bursztynową nutkę", I miejsce na XIV Festiwalu Pieśni Religijnej w Koszalinie, I miejsce w VII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Szczecinie. W roku szkolnym 2004/20005 przystąpiliśmy do wojewódzkiego programu "Bezpieczna Szkoła", w ramach którego realizowaliśmy szereg zadań związanych z profilaktyką i bezpieczeństwem. Do realizacji tych założeń włączono całą społeczność - uczniów, rodziców i nauczycieli. Wdrażaliśmy zdrowy styl życia organizując, co roku dla wszystkich uczniów szkoły "Dzień Sportu". A w 2004 roku "Czwórka" zorganizowała Sportowy Turniej Miast i Gmin oraz miejskie Zawody Sportowe dla uczniów klas I. Braliśmy także udział w programie wczesnego rozpoznawania i interwencji "Dziecko ryzyka dysleksji nie musi być uczniem dyslektycznym", w programie edukacji zdrowotnej "W zdrowym ciele - zdrowy duch", w programie przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym "Agresji mówimy stop".

Wiele imprez organizowanych na terenie naszej "Czwórki" służy integrowaniu społeczności szkolnej i lokalnej. Od 1997 roku odbywają się festyny szkolne "Żegnaj lato na rok". Imprezy te cieszą się olbrzymim powodzeniem i zainteresowaniem ze strony uczniów, rodziców, władz miasta i mieszkańców Kołobrzegu. Dla uczestników festynu przygotowywane są liczne atrakcje: konkursy, turnieje sportowe, zabawy, gry, loterie fantowe, występy Zespołu Piosenki i Tańca "Tirlitonki", kafejki na świeżym powietrzu. Niezwykle bogate są historia i tradycje naszej szkoły, dlatego też nie zamykamy opowieści o niej, będziemy ją rozwijać.