Audycje umuzykalniające w roku szkolnym 2019/20 odbywają się o godz. 9:50

  • 23.09.2019 r. - PERKUSJA SOLO I W ZESPOLE
  • 04.11.2018 r. - MUZYCZNE KRAJOBRAZY
  • 16.12.2018 r. - CZTERY PORY ROKU
  • 03.02.2020 r. - AKORDEONOWA WIRTUOZERIA
  • 18.05.2020 r. - PIOSENKI STARSZYCH PANÓW