W świetlicy szkolnej odbył się konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III. Udział wzięło 35 uczniów. Wszystkie prace były piękne, bardzo jesienne i kolorowe.

Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski przypadły na 02.10-25.10.2017r. Działaniami zostało objętych 400 uczniów naszej szkoły. Inicjatywę przeprowadzenia działań podjął Samorząd Uczniowski przy wsparciu opiekunów: M. Legan i A. Szczepaniak.

Gdy za oknem piękna, złota jesień dzieci w świetlicy szkolnej pilnie pracują tworząc prace plastyczne inspirowane jesiennymi krajobrazami. 

20 października w świetlicy szkolnej odbył się konkurs "Jesienna piosenka". Uczniowie z klas I-III zaprezentowali po jednej piosence. Skala punktów od 1 do 9 przyznawana była za najpiękniejsze wykonanie.

29.09.2017 r. w świetlicy szkolnej obchodziliśmy "DZIEŃ CHŁOPAKA". Z tej okazji dziewczynki złożyły swoim kolegom życzenia i odczytały wierszyki. Następnie podczas zabawy najśmielsi chłopcy walczyli o dyplom "Super Chłopaka".

25 września w świetlicy szkolnej odbył się konkurs "Bezpieczna droga''. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas drugich.

Dnia 18.05.2017r. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs literacki zatytułowany „W krainie baśni”. Był on skierowany dla uczniów klas I-III. Celem było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, dzieci, wdrożenie do poszanowania książek oraz stworzenie okazji do zaprezentowania znajomości literatury przez uczniów.

Dzieci ze świetlicy szkolnej codziennie spędzają czas na boisku szkolnym, doczekaliśmy się w końcu pięknych, słonecznych dni, dzieci uwielbiają grać w piłkę, skakać na skakance, biegać i cieszyć się prawdziwą wiosną:)

Notatka: A.Szczepaniak

We wtorek 25.04 w świetlicy odbył się turniej ekologiczny dla klas I-III, który obejmował konkurencje wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Miał on na celu kształtowanie postaw ekologicznych na miarę możliwości danych uczniów, rozbudzanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi oraz uświadomienie dzieciom wagi problemów ekologicznych.

Okres Wielkanocy w Świetlicy Szkolnej

Czas Wielkanocy w świetlicy szkolnej minął bardzo twórczo. Dzieci rozwijały nie tylko swoją wiedzę, ale także wyobraźnię oraz sprawność manualną. Każdego dnia uczniowie wykonywali prace plastyczne, największym entuzjazmem cieszyły się prace przestrzenne przedstawiające zające i kurczaki świąteczne.