HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wychowawcy  klas  zorganizują  w formie zdalnej zebrania  z  rodzicami  w  następujących terminach:

 

15 września (wtorek) - klasy IV – VIII /Sprawy bieżące, konsultacje z nauczycielami/

16 września (środa) - klasy I – III /Sprawy bieżące, konsultacje z nauczycielami/

 

03 listopada (wtorek) - klasy IV-VIII /Sprawy bieżące, konsultacje z nauczycielami/

04 listopada (środa) - klasy I-III /Sprawy bieżące, konsultacje z nauczycielami/

 

 18 grudnia (piatek) - klasy I – VIII Poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych.

 

 

13 kwietnia (wtorek) - klasy IV – VIII /Sprawy bieżące, konsultacje z nauczycielami/

14 kwietnia (środa) - klasy I – III /Sprawy bieżące, konsultacje z nauczycielami/

 

31 maja (poniedziałek) - klasy IV – VIII Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych.

02 czerwca (środa) - klasy I – III Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych.
 

 

    Indywidualne spotkania  rodziców ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole odbywać się

    będą w formie zdalnej w godzinach od 17:00 do 18:00 w dniach:

 

06 października (wtorek) - klasy IV – VIII

07 października (środa) - klasy I – III

  

02 marca (wtorek) - klasy IV – VIII

03 marca (środa) - klasy I – III

 

11 maja (wtorek) - klasy IV – VIII

12 maja (środa) - klasy I – III