HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wychowawcy  klas  zorganizują  w formie zdalnej zebrania  z  rodzicami  w  następujących terminach:

 

15 września (wtorek) - klasy IV – VIII

16 września (środa) - klasy I – III

 

03 listopada (wtorek) - klasy IV-VIII

04 listopada (środa) - klasy I-III

 

 29 grudnia (wtorek) - klasy IV – VIII poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

 30 grudnia (środa) - klasy I – III poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

06 kwietnia (wtorek) - klasy IV – VIII

07 kwietnia (środa) - klasy I – III

 

02 czerwca (środa) - klasy IV – VIII poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych

03 czerwca (czwartek) - klasy I – III poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych
 

 

    Indywidualne spotkania  rodziców ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole odbywać się

    będą w formie zdalnej w godzinach od 17:00 do 18:00 w dniach:

 

06 października (wtorek) - klasy IV – VIII

07 października (środa) - klasy I – III

 

02 lutego (wtorek) - klasy IV – VIII

03 lutego (środa) - klasy I – III

 

02 marca (wtorek) - klasy IV – VIII

03 marca (środa) - klasy I – III

 

04 maja (wtorek) - klasy IV – VIII

05 maja (środa) - klasy I – III