DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Wasila


  Wicedyrektor szkoły

mgr Ilona Stępowska