Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne uczniów, rodziców z wychowawcami odbędą się w sierpniu. 29.08.2017 r. (wtorek) godz. 17:00*

Zakończenie roku szkolnego - 23.06.2017 r. (piątek) - boisko szkolne. W razie deszczu apele na holu szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne uczniów, rodziców z wychowawcami klas I odbędą się 29 sierpnia 2017 r. , godz. 17:00 *.   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, iż 16 czerwca 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VI od 6:30 do 17:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  4  informuje, iż  01 czerwca  2017 r. jest  dniem  wolnym  od  zajęć  dydaktycznych. W  tym  dniu  odbędą  się  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze w  świetlicy  szkolnej  dla  klas  I-VI  od  6:30  do  17:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, iż 02 maja 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VI od 6:30 do 17:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Przerwa świąteczna trwająca od 13.04.2017 r. do 18.04. 2017 r.  jest czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VI.