Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne uczniów, rodziców z wychowawcami odbędą się w sierpniu.

28.08.2018 r. (wtorek)  godz. 17:00 *

Dodatkowe dni wolne: 30.04.2018 r. oraz 02.05, 04.05.2018 r. są czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VII.

 30.04.2018 r. - 6:30 - 17:00

02.05.2018 r. - 6:30 - 17:00

04.05.2018 r. - 6:30 - 17:00

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

 

Dyrektor SP nr 4 zaprasza rodziców do  zapisywania dzieci z obwodu SP nr 4 z rocznika 2011 do klas I na rok szkolny 2018/2019. ZAPISY zaczynają się
od 01 marca 2018 r.- trwać będą do 16 marca 2018 r.

Zgłaszać należy się z:
- dokumentem tożsamości rodzica,
- odpisem aktu urodzenia i peselem dziecka.

Przerwa świąteczna trwająca od 23.12.2017 r. do 31.12. 2017 r. jest czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W dniach:

27.12.2017 r. - 6:30 - 17:00

28.12.2017 r. - 6:30 - 17:00

29.12.2017 r. - 6:30 - 17:00

w świetlicy szkolnej odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-VII.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Nasze dzieci nie znają świata bez Internetu, który dla wielu z nich jest niemal nieodłączną częścią codziennego życia. Należy pamiętać, że jest to miejsce nie tylko pomocne w zdobywaniu wiedzy i rozwoju zainteresowań, ale także niesie za sobą wiele zagrożeń.

 

W DNIU 24.11.2017 r. (piątek)

LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM

Dyrektor Szkoły

Jolanta Wasila

 

W DNIU DZISIEJSZYM Z POWODU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU PODCZAS REMONTU BOISKA

NA TERENIE SZKOŁY, WSZYSTKIE ZAJĘCIA LEKCYJNE ZOSTAJĄ ODWOŁANE

Dyrektor Szkoły

Jolanta Wasila

Dodatkowe dni wolne: 30.10, 31.10.2017 r. oraz 02.11, 03.11.2017 r. są czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VII.

Drodzy Rodzice,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci pragniemy przypomnieć o świadomym i rozsądnym korzystaniu z nowoczesnych technologii oraz zagrożeniach, jakie dziecko może napotkać korzystając z mediów elektronicznych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek) wg podanego poniżej harmonogramu.