Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkanie organizacyjne rodziców przyszłorocznych klas I z wychowawcami odbędzie się dnia 17.06.2019 r.  (poniedziałek) godz. 17:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne dzieci przyszłorocznych klas I, rodziców z wychowawcami odbędzie się w sierpniu.28.08.2019 r. (środa) godz. 17,00*

kl. I a - sala 105- wychowawca: Tuligłowska-Sak Edyta
kl. I b - sala 104- wychowawca: Horniatkiewicz Małgorzata
kl. I c - sala 102 - wychowawca: Kopczyńska Aleksandra

*czas trwania ok. 1,5 godziny

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że 02 maja 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VIII od 7:00 do 16:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w związku z zakończeniem akcji strajkowej od dnia 29.04.2019 r. (poniedziałek) odbywać się będą zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcyjnym.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w szkole są już do wglądu listy przyszłorocznych klas pierwszych.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

W czasie przerwy świątecznej
od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r.
nie będzie czynna świetlica szkolna.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że  dni  15, 16, 17 kwietnia 2019 rokudniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 W tych dniach ósmoklasiści piszą egzamin.

 Od godziny 8:30 do 13:00 szkoła nie będzie czynna.

Świetlica szkolna czynna od godziny 7:00 do 16:00.

Jolanta Wasila   
Dyrektor SP nr 4

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w czasie strajków (od 08.04.2019 r. do odwołania) świetlica szkolna będzie czynna od 7:00 do 16:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

W związku z akcją strajkową nauczycieli naszej szkoły od 08.04.2019 r. (do odwołania) dyrektor informuje, że nie jest w stanie zapewnić zajęć lekcyjnych oraz bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole. Proszę o zrozumienie i zapewnienie w tym okresie opieki swoim pociechom.

Z poważaniem Jolanta Wasila
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
w Kołobrzegu

*Komunikat o zakończeniu akcji strajkowej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń.

Dyrektor SP nr 4 zaprasza rodziców do zapisywania dzieci z obwodu SP nr 4 z rocznika 2012 do klas I na rok szkolny 2019/2020.
Zgłaszać należy się do sekretariatu szkoły w dniach:  od  11.02.2019 r.  do  25.02.2019 r.  z dokumentem tożsamości rodzica, odpisem aktu urodzenia oraz peselem dziecka (do wglądu).

W czasie przerwy świątecznej od 24.12.2018 r. do 31.12.2018 r. nie będzie czynna świetlica szkolna.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu