ZAJĘCIA  I  PRZERWY  MIĘDZYLEKCYJNE  ODBYWAJĄ  SIĘ  ZGODNIE  Z  USTALONYMI  DZWONKAMI BEZ  SYGNAŁU  DŹWIĘKOWEGO

Jolanta  Wasila
 Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania rodziców/opiekunów prawnych z wychowawcami przyszłorocznych klas I odbędą się w dniach:

- kl. I a - 26.08.2020 r. (środa) godz. 17:00 - sala 108

- kl. I b - 27.08.2020 r. (czwartek) godz. 17:00 - sala 108

16, 17, 18 czerwca  2020 roku  są dniami  wolnymi od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych. W  tych  dniach  ósmoklasiści piszą egzamin. Od  godziny  8:30 do 13:00 szkoła nie będzie czynna. Świetlica  szkolna  czynna  od  godziny  7:30  do  16:00.

Jolanta  Wasila
Dyrektor SP nr 4

Od dnia 16.03.2020r. lekcje będą odbywały się z wykorzystaniem zasobów Internetu np. e-podręczników, Squli oraz różnych portali edukacyjnych. Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny będą informować uczniów i rodziców, jakie wiadomości i umiejętności należy powtórzyć, przećwiczyć.

W naszej szkole 12.03.2020 r. (czwartek) i 13.03.2020 r. (piątek) odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze tylko dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. szkoła nieczynna.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4

W czasie przerwy świątecznej od 23.12.2019 r.do 31.12. 2019 r.
nie będzie czynna świetlica szkolna.
W dniach: 02 i 03 stycznia 2020 r.
świetlica szkolna będzie czynna od 07:00 do 16:00.


Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  informuje, że 31  października  2019 r. jest dniem  wolnym od zajęć dydaktycznych.

 W  tym  dniu  odbędą  się  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze w  świetlicy  szkolnej  dla  klas  I-VIII  od  6:30  do  16:30

Jolanta Wasila

Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że 14 października 2019 r. jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VIII od 6:30 do 16:30.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019 r. (poniedziałek)

• GODZ. 9:00

KLASY 4 – 5 – 6 – 7 – 8 (hol szkoły, boisko)

• GODZ. 10:00

KLASY 1 – 2 – 3 (hol szkoły)

Zakończenie roku szkolnego 2018-2019 odbędzie się 19.06.2019 r. (środa)


* godz. 08:00 - kl. V -VIII

* godz. 09:00 - kl. I - IV


Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

Świetlica szkolna w dniu 19.06.2019 r. (środa) czynna od 7:00 do 13:00

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu