Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  4  informuje, iż  01 czerwca  2017 r. jest  dniem  wolnym  od  zajęć  dydaktycznych. W  tym  dniu  odbędą  się  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze w  świetlicy  szkolnej  dla  klas  I-VI  od  6:30  do  17:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu