Informuję, że od poniedziałku tj. 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. w naszej szkole lekcje w klasach IV - VIII realizowane będą hybrydowo (zdalnie w domu lub stacjonarnie w szkole).

Przypominam, że dni 25, 26, 27 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W dniach tych odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty.

Ilona Stępowska - wicedyrektor SP 4 w Kołobrzegu

 

Harmonogram prowadzenia zajęć w dniach od 17.05.2021 do 28.05.2021 r.w klasach IV – VIII w formie stacjonarnej.

Klasy, które w danym dniu nie są objęte nauką stacjonarną, kontynuują ją w formie zdalnej.

 Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.