Od 18.01.2021 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I- III. Uczniowie klas IV- VIII kontynuują naukę zdalną. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji umieszczonym w e-dzienniku. 

Życzę powodzenia, a przede wszystkim zdrowia.

Jolanta Wasila 

dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu