Zgodnie z zapowiedzią Premiera RP informuję, że nauczanie zdalne potrwa do 22.12.2020 r.

Dni: 21, 22.12.2020 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7:00 do 16:00.

Przerwa świąteczna będzie trwała: od 23.12.2020 r. do 03.01.2021 r. 

Ferie zimowe rozpoczną się od 04.01.2021 r. – trwać będą do 17.01.2021 r. O wszystkich zaistniałych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Jolanta Wasila

dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu