Od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zawieszam zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III oraz przedłużam naukę zdalną uczniom klas IV – VIII.

Zajęcia lekcyjne i specjalistyczne, wynikające z pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, w czasie rzeczywistym poprzez platformę Office 365 (MsTeams).  Brak zgłoszenia ucznia na zajęciach będzie wpisywany w dzienniku jako nieobecność.

Świetlica funkcjonować będzie dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 w godzinach od 7:00 do 16:00.

W sprawie przywrócenia dostępu do konta ucznia, proszę kontaktować się z panią Iloną Stępowską przez dziennik wpisując w tytule „Reset hasła”, podając w treści maila imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Z poważaniem,
dyrektor SP 4
Jolanta Wasila