Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że od poniedziałku tj. 26 października 2020 r. w naszej szkole lekcje oraz zajęcia specjalistyczne w klasach I-III realizowane będą stacjonarnie, natomiast w klasach IV-VIII wprowadzone zostanie nauczanie zdalne.

Lekcje w klasach IV-VIII w trybie zdalnym będą się odbywać zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, w czasie rzeczywistym poprzez platformę Office 365 (MsTeams).
Zajęcia specjalistyczne, tj. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, logopedyczne, z pedagogiem, psychologiem, również będą realizowane zdalnie, zgodnie z planem w czasie rzeczywistym. Brak zgłoszenia ucznia na zajęciach będzie wpisywany w dzienniku jako nieobecność. W sprawie przywrócenia dostępu do konta ucznia, proszę kontaktować się z panią Iloną Stępowską przez dziennik wpisując w tytule „Reset hasła”, podając w treści maila imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Z poważaniem,
dyrektor SP 4
Jolanta Wasila