Drukuj
Odsłony: 198

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że  14 października 2020 r. jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VIII od 7:00 do 16:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu