Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że

 14 października 2020 r.

jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo wychowawcze

w świetlicy szkolnej dla klas I-VIII od 7:00 do 16:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu