ZAJĘCIA  I  PRZERWY  MIĘDZYLEKCYJNE  ODBYWAJĄ  SIĘ  ZGODNIE  Z  USTALONYMI  DZWONKAMI BEZ  SYGNAŁU  DŹWIĘKOWEGO

Jolanta  Wasila
 Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu