Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania rodziców/opiekunów prawnych z wychowawcami przyszłorocznych klas I odbędą się w dniach:

- kl. I a - 26.08.2020 r. (środa) godz. 17:00 - sala 108

- kl. I b - 27.08.2020 r. (czwartek) godz. 17:00 - sala 108

Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych na spotkania z wychowawcami (bez dzieci).

UWAGA!!!
Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz mając na uwadze bezpieczeństwo proszę, aby jedno dziecko reprezentował jeden rodzic/opiekun prawny.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu