16, 17, 18 czerwca  2020 roku  są dniami  wolnymi od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych. W  tych  dniach  ósmoklasiści piszą egzamin. Od  godziny  8:30 do 13:00 szkoła nie będzie czynna. Świetlica  szkolna  czynna  od  godziny  7:30  do  16:00.

Jolanta  Wasila
Dyrektor SP nr 4