16, 17, 18 czerwca  2020 roku  są dniami  wolnymi 
od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.

W  tych  dniach  ósmoklasiści piszą egzamin.
Od  godziny  8:30 do 13:00 szkoła nie będzie czynna.
Świetlica  szkolna  czynna  od  godziny  7:30  do  16:00.

Jolanta  Wasila
Dyrektor SP nr 4