Od dnia 16.03.2020r. lekcje będą odbywały się z wykorzystaniem zasobów Internetu np. e-podręczników, Squli oraz różnych portali edukacyjnych. Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny będą informować uczniów i rodziców, jakie wiadomości i umiejętności należy powtórzyć, przećwiczyć.

Wykorzystując technologie informacyjne/IT, podręczniki szkolne, uczniowie będą mogli nie tylko nabywać nową wiedzę, ale także poszerzać i rozwijać zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy.
Uczniów zobowiązujemy do systematycznej i rzetelnej pracy. Natomiast Szanownych rodziców prosimy o mobilizowanie, wspieranie swoich pociech w wykonywaniu przez nich swoich powinności.

Życzę zdrowia!

Dyrektor Szkoły

Jolanta Wasila