Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Nauczycielom i Pracownikom oświaty, aby w oczach swoich uczniów byli Mistrzami, których mądrość, cierpliwość i wrażliwość pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci. Życzymy, aby praca z nami, rozbrykanymi dzieciakami przynosiła Wam wiele radości i satysfakcji.

W imieniu wszystkich uczniów SP4
życzenia składa samorząd uczniowski.

Regulaminy konkursów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, zakresy wymagań i terminarze zostały opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

W ostatnich dniach września uczennice naszej szkoły wzięły udział w Targu Solnym. Pod opieką pani Barbary Hordyjewskiej - nauczycielki historii- zaprezentowały średniowieczne rzemiosła.

Mija pierwszy miesiąc odkąd staliśmy się uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu. Spędziliśmy ten czas bardzo ciekawie.

Stołówka czynna w godz.: 11:30 – 13:00

Opłaty za posiłki proszę uiszczać do 26 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy przelewem na konto bankowe : 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906 w tytule wpisując: obiady za m-c..., wybór dania (dwudaniowe, I lub II) ilość posiłków, imię i nazwisko dziecka, numer szkoły (odbiorca”ADAMUS”)

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się inaczej niż zwykle. Wszystkiemu winien Covid 19. Mimo to, uczniowie i nauczyciele z utęsknieniem czekali na ponowne spotkanie w murach szkoły.

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Zapraszamy do korzystania z usług stołówki od 2 września. Zapisy na obiady dokonujemy telefonicznie pod nr: 662143828. Opłatę za miesiąc wrzesień proszę dokonać do 6.09.2020r.

Drodzy Rodzice w trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy szkolnej, przy zapisie na zajęcia świetlicowe wprowadza się obowiązkowe potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców w zakładzie pracy/firmie. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ wraz z wypełnionym zaświadczeniem o zatrudnieniu.

Harmonogram spotkań z wychowawcami 1 września 2020

I a godz.11:30 hol wychowawca: Katarzyna Okoń
I b godz. 12:30 hol wychowawca: Renata Tomicka
II a godz. 8:00 s.105 wychowawca: Edyta Tuligłowska-Sak
II b godz. 9:00 s.105 wychowawca: Małgorzata Horniatkiewicz
II c godz. 9:30 s.102 wychowawca: Aleksandra Kopczyńska
III a - godz. 8:20 s.104 wychowawca: Beata Sadowska
III b - godz. 8:30 s.102 wychowawca: Maria Szabla
III c - godz. 9:20 s.104 wychowawca: Izabella Jankowiak