Klasa IIc rozpoczęła na lekcjach w-fu jogę. Regularna jej praktyka przynosi wiele korzyści:

  • uczy świadomości ciała i oddechu;
  • wzmacnia ciało, zwiększa zakres ruchu, ulepsza koordynację i równowagę;

W dniu dzisiejszym życzenia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwiaty i słodki upominek przekazali na ręce dyrektor Jolanty Wasili przedstawiciele Rady Rodziców. Bardzo dziękujemy!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Nauczycielom i Pracownikom oświaty, aby w oczach swoich uczniów byli Mistrzami, których mądrość, cierpliwość i wrażliwość pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci. Życzymy, aby praca z nami, rozbrykanymi dzieciakami przynosiła Wam wiele radości i satysfakcji.

W imieniu wszystkich uczniów SP4
życzenia składa samorząd uczniowski.

Regulaminy konkursów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, zakresy wymagań i terminarze zostały opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

W ostatnich dniach września uczennice naszej szkoły wzięły udział w Targu Solnym. Pod opieką pani Barbary Hordyjewskiej - nauczycielki historii- zaprezentowały średniowieczne rzemiosła.

Mija pierwszy miesiąc odkąd staliśmy się uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu. Spędziliśmy ten czas bardzo ciekawie.

Stołówka czynna w godz.: 11:30 – 13:00

Opłaty za posiłki proszę uiszczać do 26 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy przelewem na konto bankowe : 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906 w tytule wpisując: obiady za m-c..., wybór dania (dwudaniowe, I lub II) ilość posiłków, imię i nazwisko dziecka, numer szkoły (odbiorca”ADAMUS”)

 ZAJĘCIA  I  PRZERWY  MIĘDZYLEKCYJNE  ODBYWAJĄ  SIĘ  ZGODNIE  Z  USTALONYMI  DZWONKAMI BEZ  SYGNAŁU  DŹWIĘKOWEGO

Jolanta  Wasila
 Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się inaczej niż zwykle. Wszystkiemu winien Covid 19. Mimo to, uczniowie i nauczyciele z utęsknieniem czekali na ponowne spotkanie w murach szkoły.

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.