14 września 2021r. kl. Ia uczestniczyła z akcji "Sprzątanie świata".

Tym razem uczniowie sprzątali boisko szkolne oraz jego okolice. Głównym celem tej akcji było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska i recyklingu. Mam nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami. Dziękujemy uczniom za ich zaangażowanie w tę akcję!

Notatka+foto: B.Sadowska

Sprzątanie świata 1a
Sprzątanie świata 1a
Sprzątanie świata 1a
Sprzątanie świata 1a
Sprzątanie świata 1a
Sprzątanie świata 1a