Uczniowie klasy pierwszej spotkają się z wychowawcą na holu szkoły, gdzie będą miały również pasowanie na ucznia.


1) Uczniowie wraz z rodzicami oczekują na wychowawcę przed budynkiem szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
2) Uczeń i rodzic wchodzi do szkoły w maseczce lub innej ochronie ust i nosa, przy wejściu dezynfekuje ręce.
3) Uczniowie wraz z wychowawcą wchodzą wejściem głównym dla uczniów klas I – III.
Za uczniami wchodzą rodzice. Wszyscy zachowują dystans pomiędzy sobą min. 1,5 m.
4) Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna prawnego.
5) Uczniowie i rodzice ustawiają się na holu szkoły zgodnie ze wskazówkami wychowawcy.
6) Po zakończeniu spotkania na holu uczniowie wraz z wychowawcą przejdą do wyznaczonej sali lekcyjnej. Rodzice opuszczają budynek zachowując pomiędzy sobą dystans społeczny co najmniej 1,5 m.
7) Uczniowie stosują się do poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły.
8) Uczniowie odprowadzani są przez wychowawcę do rodziców wejściem głównym. Rodzice oczekują na dzieci przed szkołą.

Uczniowie klas 2 – 8 rozpoczynają rok szkolny spotkaniami z wychowawcą w wyznaczonych salach o wyznaczonych godzinach.
1) Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wyznaczonym w harmonogramie wejściem do szkoły.
2) Na teren budynku nie wchodzą rodzice. Rodzice oczekują na dzieci przed szkołą.
3) Uczniowie wraz z wychowawcą wchodzą do szkoły w maseczce/ochronie ust
i nosa. Przy wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce.
4) Udają się do wyznaczonej sali. Uczniowie stosują się do poleceń wychowawcy oraz innych pracowników szkoły.
5) Po zakończeniu spotkania uczniowie z wychowawcą kierują się do wyznaczonego wyjścia przez boisko szkolne od strony ul. Unii Lubelskiej. Uczniowie nie grupują się przed szkołą, ani na terenie boiska.

Uwaga!
Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m od pracowników szkoły
i siebie nawzajem. W trakcie poruszania się po części wspólnej (np. hol, korytarz) obowiązuje osłona ust i nosa.