Ogłoszenia biblioteki szkolnej:

  1. Biblioteka szkolna od dnia 07.06.2021 do dnia 25.06.2021 czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00
  2. Wypożyczone z księgozbioru biblioteki książki (nie dotyczy podręczników) uczniowie powinni zwrócić do dnia 25.06.2021
  3. Zwrot wypożyczonych podręczników szkolnych będzie się odbywał według ustalonego harmonogramu. Proszę, aby uczniowie dostosowali się do wyznaczonych dla nich dni i godzin.