To ważny dzień dla wszystkich Polaków. W tym roku mija już 230 lat od radosnego majowego poranka, kiedy wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY! Świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Co roku, w naszej szkole odbywał się apel poświęcony obchodom tego święta. W obecnej chwili ze względu na pandemię nauczyciele w formie zdalnej przeprowadzą patriotyczne lekcje utrwalające wiedzę historyczną i kształcące patriotyczną postawę wśród uczniów. 3 maja 1791 roku uchwalono zasadniczą ustawę rządową zwaną powszechnie Konstytucją 3 maja. Była to pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych konstytucja. Niosła nadzieję na ocalenie Polski. Stwarzała podstawy do wzmocnienia władzy państwowej, osłabiała samowolę magnatów. Zwiększała liczebność wojska, poprawiała położenie chłopów, podniosła poziom oświaty, mieszczanom zaś nadała nowe prawa. Wprowadzone przez nią zmiany w prawie polskim były ostatnią próbą ocalenia zagrożonej ojczyzny. Konstytucja 3 maja do dzisiaj stanowi dumę Polaków. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie i wykonali piękne plakaty

Notatka: M.Domarazka

Święto Narodowe - Konstytucji 3 maja
Święto Narodowe - Konstytucji 3 maja
Święto Narodowe - Konstytucji 3 maja