Drukuj
Odsłony: 157

Drodzy Rodzice,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu informuje, że w związku z wdrażaniem projektu pn. “Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, utworzony został punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego.

Zadaniami punktu są:
• działania profilaktyczne, mające na celu ograniczyć skutki zdarzeń kryzysowych;
• praca interwencyjna na wezwanie w miejscu zdarzenia oraz wizyty w środowisku osoby/rodziny wymagającej wsparcia;
• prowadzenie klubów samopomocy;
• wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne, psychoedukacja;
• działania informacyjne o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy;
• działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Punkt oferuje pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców.
W zależności od potrzeb klienci będą mogli skorzystać z pomocy innych specjalistów. Pomoc udzielana jest bezpłatniew siedzibie PCPR Kołobrzeg przy ul. Grottgera 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00. Kontakt telefoniczny poprzez sekretariat PCPR Kołobrzeg - 94 35 480 66 lub bezpośrednio - 94 35 480 64.