Uczniowie z klas 8 naszej szkoły biorą udział w wirtualnych zajęciach -wycieczkach w czasie rzeczywistym prowadzonych przez edukatorów Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie na żywo.

Prowadzący, odwołując się do podstawy programowej, rozmawiają z uczniami na tematy z historii, sztuki i kultury w oparciu o dzieła sztuki znajdujące się w Zamku Królewskim w Warszawie. Do tej pory odbyły się już dwa spotkania lekcji muzealnych: „Na królewskim dworze” oraz „Mąż w mąż, czyli jak szlachta króla wybierała”, czekamy na kolejne.
Wirtualną wycieczkę, czyli przechadzkę po najpiękniejszych królewskich apartamentach poprowadzonych przez zamkowego edukatora odbyła już klasa 8 a i 8 c. Podczas lekcji uczniowie poznali życie dworskie i znaczenie ceremoniału. Dowiedzieli się, kto mógł odwiedzić króla, co monarcha jadł na śniadanie i jak należało się zachowywać w jego obecności. Również o tym jak w Polsce pod koniec XVI wieku każdy obywatel (szlachcic) uzyskał czynne i bierne prawo wyborcze. Mógł osobiście wybierać króla, a nawet kandydować na ten urząd. Z czego wynikała uprzywilejowana pozycja stanu szlacheckiego? Na jakich zasadach przeprowadzano wolną elekcję? Czym były artykuły henrykowskie i pacta conventa?
Na te i inne pytania uczniowie poznali odpowiedź podczas zamkowych lekcji on-line. Podczas zajęć przeżyliśmy wiele pozytywnych wrażeń i chociaż na chwilę oderwaliśmy się od codziennych obowiązków podczas tej krótkiej wycieczki.

Notatka – Małgorzata Domaradzka