Z okazji 60 urodzin naszej szkoły uczniowie klasy 2 a przygotowali dla Jubilatki laurki z życzeniami. Zapraszamy wszystkie dzieci do wykonania laurek z pięknymi życzeniami dla naszej szkoły. Z tych laurek powstanie wystawa na korytarzu szkolnym po naszym powrocie ze zdalnego nauczania. Wiwat CZWÓRKA! Wiwat nasza szkoła!!!

Życzenia dla szkoły
Życzenia dla szkoły
Życzenia dla szkoły
Życzenia dla szkoły
Życzenia dla szkoły
Życzenia dla szkoły
Życzenia dla szkoły
Życzenia dla szkoły