Tradycyjnie, od wielu już lat w październiku w bibliotece SP4 z tytułu święta bibliotek szkolnych podejmowane są różne przedsięwzięcia promujące czytelnictwo wśród dzieci. Ten rok szkolny z uwagi na pandemię, rygor sanitarny, zdalne nauczanie i inne obostrzenia jest trudny w organizowaniu spotkań na szeroką skalę.

Nie oznacza to jednak, że całkowicie pominięto promowanie książek i czytelnictwa. W październiku zostały zakupione nowe książki do biblioteki szkolnej, szybko opracowane już służą czytelnikom. Wzorem lat poprzednich SP4 została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej akcji Przerwa na Czytanie. Ostatni rekord ustanowiony w 2019 roku zgromadził 158809 czytających na przerwie z 991 placówek w Polsce i za granicą. W bieżącym roku szkolnym z racji zakazu zgromadzeń akcja masowego czytania w SP4 mała charakter bardzo kameralny, ograniczając się wyłącznie do klas oraz szkolnej świetlicy. „Wędrowna biblioteka” czyli bibliotekarz z zapasem wcześniej wybranych z księgozbioru książek, odwiedzał uczniów w klasach prezentując przyniesione pozycje. Ta forma dostępu do książek bardzo podobała się uczniom, chętnie je przeglądali i wymieniali się uwagami. Zainteresowanie książką przełożyło się na wzrost czytelnictwa w miesiącu październiku. Miejmy nadzieję, że zainteresowanie to na długo pozostanie z czytelnikami.

Notatka: M.Legan

1
2
3
4
5
6
7
8