Regulaminy konkursów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, zakresy wymagań i terminarze zostały opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

Informacja o konkursach przedmiotowych 

Ponadto Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, terminarz konkursów przedmiotowych oraz oświadczenie rodziców znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce uczniowie-konkursy przedmiotowe