Zapraszamy do korzystania z usług stołówki od 2 września. Zapisy na obiady dokonujemy telefonicznie pod nr: 662143828. Opłatę za miesiąc wrzesień proszę dokonać do 6.09.2020r.

(Osoby, które mają nadpłatę za niewykorzystane posiłki za miesiąc marzec prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty do zapłaty).

Opłaty za posiłki proszę uiszczać do 26 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy przelewem na konto bankowe: 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906 w tytule wpisując: obiady za m-c..., wybór dania (dwudaniowe, I lub II) ilość posiłków, imię i nazwisko dziecka, numer szkoły (odbiorca”ADAMUS”)


Obiad abonamentowy: dwudaniowy- 12 zł , II danie- 11 zł, zupa - 4 zł
● płatności dokonane w terminie umożliwiają uczniowi korzystanie z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca
płatności dokonane po terminie – posiłki będą wydawane w zależności od wpływu na konto i zamówionego towaru lecz nie wcześniej niż drugiego dnia od zaksięgowania na koncie (np.płatność dokonana 1.10 jest zaksięgowana 2.10 - dziecko korzysta z posiłków od 3.10).


Nieobecność ucznia na obiedzie musi być zgłoszona dnia poprzedzającego dzień żywieniowy do godz.12:00 pod nr tel: 662143828 (SMS), tylko na tej podstawie powstała nadpłata może może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc, niezgłoszona nieobecność na posiłku lub zgłoszona po czasie nie podlega zwrotowi kosztów.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod nr 662143828