Drodzy Rodzice w trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy szkolnej, przy zapisie na zajęcia świetlicowe wprowadza się obowiązkowe potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców w zakładzie pracy/firmie. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ wraz z wypełnionym zaświadczeniem o zatrudnieniu.

Kompletne dokumenty składa w sekretariacie szkoły drogą mailową. Druk zaświadczenia znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Świetlica”.

Dyrektor szkoły

Jolanta Wasila