Harmonogram spotkań z wychowawcami 1 września 2020

I a godz.11:30 hol wychowawca: Katarzyna Okoń
I b godz. 12:30 hol wychowawca: Renata Tomicka
II a godz. 8:00 s.105 wychowawca: Edyta Tuligłowska-Sak
II b godz. 9:00 s.105 wychowawca: Małgorzata Horniatkiewicz
II c godz. 9:30 s.102 wychowawca: Aleksandra Kopczyńska
III a - godz. 8:20 s.104 wychowawca: Beata Sadowska
III b - godz. 8:30 s.102 wychowawca: Maria Szabla
III c - godz. 9:20 s.104 wychowawca: Izabella Jankowiak


IV a - godz. 8:00 s.124 wychowawca: Małgorzata Domaradzka
IV b - godz. 8:10 s.120 wychowawca: Magdalena Grondys-Welc
IV c - godz. 10:40 s.124 wychowawca: Justyna Kruk
V a - godz. 8:30 s.31 wychowawca: Beata Bendkowska
V b - godz. 8:40 s.117 wychowawca: Alina Rachańska
V c - godz. 10:30 s.31 wychowawca: Anna Biedrzycka
VI a - godz. 9:00 s.106 wychowawca: Anna Trott
VI b - godz. 10:50 s.106 wychowawca: Maciej Wachowski
VI c - godz. 10:10 s.117 wychowawca: Izabela Jakubowska
VI d - godz. 9:30 s.108 wychowawca: Bartosz Gajkowski
VI e - godz. 9:50 s.120 wychowawca: Edyta Paduch
VII a - godz. 8:00 s.118 wychowawca: Katarzyna Kowalik
VII b - godz. 10:00 s.107 wychowawca: Aleksandra Mentel
VII c - godz. 8:50 s.113 wychowawca: Marta Spanier
VII d - godz. 8:20 s.119 wychowawca: Agnieszka Miedzińska
VIII a - godz. 9:20 s.121 wychowawca: Aneta Sobierajska
VIII b - godz. 8:45 s.127 wychowawca: Urszula Wojnicka
VIII c - godz. 8:00 s.29 wychowawca: Julianna Mirosz

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020 r.

Uczniowie klasy pierwszej spotkają się z wychowawcą na holu szkoły, gdzie będą miały również pasowanie na ucznia.
1) Uczniowie wraz z rodzicami oczekują na wychowawcę przed budynkiem szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
2) Uczeń i rodzic wchodzi do szkoły w maseczce lub innej ochronie ust i nosa, przy wejściu dezynfekuje ręce.
3) Uczniowie wraz z wychowawcą wchodzą wejściem głównym dla uczniów klas I – III.
Za uczniami wchodzą rodzice. Wszyscy zachowują dystans pomiędzy sobą min. 1,5 m.
4) Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna prawnego.
5) Uczniowie i rodzice ustawiają się na holu szkoły zgodnie ze wskazówkami wychowawcy.
6) Po zakończeniu spotkania na holu uczniowie wraz z wychowawcą przejdą do wyznaczonej sali lekcyjnej. Rodzice opuszczają budynek zachowując pomiędzy sobą dystans społeczny co najmniej 1,5 m.
7) Uczniowie stosują się do poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły.
8) Uczniowie opuszczają teren szkoły przez boisko szkolne. Do rodziców odprowadzani są przez wychowawcę wyjściem od strony ul. Zaplecznej.

Uczniowie klas 2 – 8 rozpoczynają rok szkolny spotkaniami z wychowawcą w wyznaczonych salach o wyznaczonych godzinach.
1) Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wyznaczonym w harmonogramie wejściem do szkoły.
2) Na teren budynku nie wchodzą rodzice. Rodzice oczekują na dzieci przed szkołą.
3) Uczniowie wraz z wychowawcą wchodzą do szkoły w maseczce/ochronie ust
i nosa. Przy wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce.
4) Udają się do wyznaczonej sali. Uczniowie stosują się do poleceń wychowawcy oraz innych pracowników szkoły.
5) Po zakończeniu spotkania uczniowie z wychowawcą kierują się do wyznaczonego wyjścia przez boisko szkolne od strony ul. Unii Lubelskiej.Uczniowie nie grupują się przed szkołą, ani na terenie boiska.

Uwaga!
Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m od pracowników szkoły
i siebie nawzajem. W trakcie poruszania się po części wspólnej (np. hol, korytarz) obowiązuje osłona ust i nosa.

Harmonogram wejść i wyjść uczniów

Wszyscy uczniowie klas I – III

  • Wejście główne dla klas I – III
  • Wyjście przez hol, boisko od strony ul. Zaplecznej

6a, 6b, 6c, 6d, klasy V oraz VII

  • Wejście główne dla klas IV – VIII

  • Wyjście przez hol, boisko od strony ul. Unii Lubelskiej

6e, klasy IV oraz VIII

  • Wejście przez boisko przy sali gimnastycznej

  • Wyjście przy sali gimnastycznej, boisko od strony ul. Unii Lubelskiej