Drukuj
Odsłony: 5323

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego
W KOŁOBRZEGU

Podstawa prawna:

ROZDZIAŁY STATUTU

  1. WSTĘP
  2. INFORMACJE O SZKOLE
  3. CELE I ZADANIA SZKOŁY
  4. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
  5. ORGANIZACJA SZKOŁY
  6. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
  7. UCZNIOWIE
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE...

Zobacz pełny dokument "Statut Szkoły Podstawowej Nr 4"