pldaenderusvuk

KOŁA i ORGANIZACJE SZKOLNE
Rok szkolny 2016/2017

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 • SKS
 • Zajęcia sportowe kl. I-III
 • Zajęcia techniczne kl. I-III
 • Koło czytelnicze kl. IV-VI
 • Koło literackie kl. V
 • Słowianie
 • Tirlitonki ... czytaj więcej
 • Koło teatralne kl. III
 • koło przyrodniczo-ekologiczne kl. I, II

KOŁA PRZEDMIOTOWE

 • Koło historyczne
 • Koło zajęć komputerowych kl. II-III
 • Koło matematyczne kl. I, II, III
 • Koło matematyczne kl. IV, V, VI
 • Koło plastyczne kl. I-III
 • Koło plastyczne kl. VI
 • Koło przyrodnicze kl. IV, V
 • Koło języka angielskiego kl. I-III, kl. IV-VI
 • Koło j. niemieckiego kl. IV

W SZKOLE REALIZOWANA JEST POMOC DLA UCZNIÓW W POSTACI ZAJĘĆ:

 

 • korekcyjno-kompensacyjnych
 • logopedii
 • wyrównawczych
 • gimnastyki korekcyjnej
 • pomocy w nauce
 • psychoedukacyjnych
 • rewalidacyjnych

DZIAŁAJĄ ORGANIZACJE:

UWAGA!!! w zależności od potrzeb prowadzone są zajęcia nauczania indywidualnego


Rozkład zajęć pozalekcyjnych