Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30

Opiekę nad uczniami sprawują panie:

  • mgr KRYSTYNA KAMIŃSKA
  • mgr AGATA CHIMKO

Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas I - VI. Aby zapisać dziecko do świetlicy należy zapoznać się z procedurą zapisu dziecka do świetlicy i wypełnić kartę zgłoszenia

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY


UWAGA RODZICE DZIECI Z KLAS I-VI
ZAPISY DO ŚWIETLICY NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBĘDĄ SIĘ
w dn. 3-10.09.2019 r. 

  • Karty zgłoszenia można pobrać i złożyć wypełnione w świetlicy szkolnej

  • Dzieci do świetlicy szkolnej zapisujemy na dany rok szkolny tzn. w przypadku, gdy uczeń z kl. I ma uczęszczać do świetlicy w kl. II-VI należy dokonać zapisu co roku od nowa.

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE PROGRAM "BAW SIĘ I UCZ! ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI X EDYCJA" - STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINY


RODZAJ ZAJĘĆ

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia indywidualne. Przygotowanie do zajęć lekcyjnych poprzez zajęcia własne przy stolikach, relaksacyjne, czytelnicze, rozrywki umysłowe.

8:00 - 09:50 Zajęcia tematyczne: umysłowe, plastyczno-techniczne, ruchowo-umuzykalniające (tańce w kręgu, pląsy, zabawy rytmiczne).
Gry i zabawy towarzyskie, konstrukcyjne, prelekcje filmowe, konkursy, quizy, relaks przy muzyce.
9:50 - 11:30 Porządkowanie sali po zajęciach tematycznych. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub świetlicy. Zabawy w kącikach zainteresowań. Przygotowanie do obiadu.
11:30 - 13:30 Odpoczynek po obiedzie. Zabawy dowolne przy stolikach i na dywanie.
13:30 - 15:00 Zabawy relaksacyjne w świetlicy lub na świeżym powietrzu. Odrabianie prac domowych, zajęcia plastyczno-techniczne, czytelnicze, rebusy, łamigłówki.
15:00 - 16:00 "Godzina z kulturą" - czytanie bajek, baśni, wierszy. Zajęcia umuzykalniające (karaoke), telewizyjne, indywidualne rozmowy z dziećmi.
16:00 - 17:00 Zajęcia indywidualne. Prace porządkowe (segregacja gier i zabawek). Odbieranie dzieci przez rodziców lub opiekunów, indywidualne rozmowy z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniem dzieci.

REGULAMIN ŚWIETLICY  | PLAN PRACY ŚWIETLICY  | PROCEDURA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY