Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia.Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, zamierzenia, aspiracje, rozwijać się, zmieniać środowisko, tworzyć dobra materialne i kulturalne. Zdrowie warunkuje również dobre osiągnięcia dzieci i młodzieży, natomiast edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka.


Jednym z wielu zadań szkoły jest szeroko rozumiana promocja zdrowia, a nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.
Podejmowane przez szkołę liczne działania prozdrowotne dały podstawę do włączenia się w realizację programu Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. W szkole promującej zdrowy styl życia: zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej współpracy, gdzie podstawowym celem działań jest:

 1. fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej
 2. promowanie wśród społeczności szkolnej zdrowego stylu życia: właściwego odżywiania i aktywności fizycznej
 3. umożliwienie aktywnego uczestnictwa całej społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia,
 4. tworzenie atmosfery sprzyjającej dobrej kondycji fizycznej, psychicznej, emocjonalnej.


Realizacja celów programu:odbywała się w naszej szkole poprzez organizowanie działań na rzecz zdrowia w poszczególnych obszarach:

 1. Zdrowe odżywianie
 2. Aktywność fizyczna.
 3. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
 4. Stwarzanie odpowiedniego klimatu społecznego w szkole.
 5. Profilaktyka zdrowia fizycznego.
 6. Współpraca z osobami oraz instytucjami wspomagającymi program.
 7. Kształcenie w zakresie promocji zdrowia, dzielenie się dobrymi praktykami.