Audycje umuzykalniające w roku szkolnym 2018/19 odbywają się o godz. 9:50

  • 15.10.2018 r. - WIBRAFON I PRZYJACIELE
  • 05.11.2018 r. - MUZYKA BEZ GRANIC
  • 10.12.2018 r. - ROCKOWE LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE
  • 18.02.2019 r. - INSTRUMENTALNE CIEKAWOSTKI
  • 01.04.2019 r. - DŹWIĘK I WYOBRAŹNIA
  • 03.06.2019 r. - OKULARNICY