Ogólnopolski projekt SMOK – Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki, ponownie objął naszą placówkę jako jedyną kołobrzeską szkołę podstawową.

To projekt upowszechniania koszykówki realizowany wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Nauczyciele naszej szkoły prowadzą treningi z koszykówki oraz gier i zabaw ruchowych z elementami koszykówki, dwa razy w tygodniu w poszczególnych grupach wiekowych. Zajęcia sportowe przeprowadzane w ramach Programu są zajęciami pozalekcyjnymi, nieobowiązkowymi, nieodpłatnymi i są przeprowadzane na terenie naszej szkoły przez nauczycieli wf-u.

Głównymi celami programu  jest  przygotowanie ogólnorozwojowe i sprawnościowe dzieci, nauka i doskonalenie umiejętności gry w koszykówkę, doskonalenie nauczycieli wf-u, instruktorów i trenerów, oraz organizacja masowych imprez koszykarskich.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, szczegółowe informacje u koordynatora projektu pana Mariusz Fiedosewicza.  

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SMOK KOŁOBRZEG W ROKU SZKOLNYM 2018-2019 

SMOK Kołobrzeg, adres hali: ul Wąska 1 , ul. Kupiecka 1 i ul. 1 Maja w Kołobrzegu

 

Klasa IV trener prowadzący: Gryczka Andrzej (ul. 1 Maja)
Dzień zajęć: czwartek Godzina zajęć: 17.00-18.30
Dzień zajęć: piątek Godzina zajęć: 17.00-18.30

Klasa V trener prowadzący: Fiedosewicz Mariusz (ul. Wąska 1)
Dzień zajęć: poniedziałek Godzina zajęć: 16.00-17.30
Dzień zajęć: piątek. Godzina zajęć:16.00-17.30

Klasa VI trener prowadzący: Wróbel Przemysław (SP 4 ul. Kupiecka 1)
Dzień zajęć: wtorek Godzina zajęć: 15.30-17.00
Dzień zajęć: czwartek Godzina zajęć: 15.30-17:00

Wykaz imienny dzieci i młodzieży - uczestników zajęć w ramach SMOK Kołobrzeg od 01.092018. do 30.11.2018.

BARTOSZEWICZ OIWIER
CHAC FRANCISZEK
DMOCHOWSKI TYMON
JUSZKO SZYMON
CHOROSTIN MICHAŁ
KONRATOWSKI PIOTR
GOSEK ANDRZEJ
KORCZYK DAWID
SIEMIEŃSKI ADAM
RZESZOTARSKI MATEUSZ
JUSZKIEWICZ MIKOŁAJ
CHAC FILIP
PECHCIŃSKI WOJCIECH
JAROSZ MACIEJ
SZYDŁOWSKI FABIAN
WIĘTCZAK GRZEGORZ
ZATORSKI ALEKSANDER

 

GACA MACIEJ
RYCHLEWSKI PIOTR
SZKUDLAREK DOMINIK


KOBYLIŃSKI SZYMON
URBANIAK WOJTEK
URBANIAK SZYMON
JANOWSKI SZYMON
MALĄG MIKOŁAJ
BOROWIK MICHAŁ
WAJSZCZYK SZYMON
PRZYBYŚ STEFAN
SZALIŃSKI KACPER
PRZYBYŚ STANISŁAW
SIKORA HUBERT
ŚMIGIELSKI WOJCIECH