pldaenderusvuk

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

12 września (wtorek) - klasy IV – VII

13 września (środa) - klasy I – III

12 grudnia (wtorek) - klasy IV – VII poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

13 grudnia (środa) - klasy I – III poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

30 stycznia (wtorek) - klasy IV – VII poinformowanie o ocenach śródrocznych i ocenie zachowania, podsumowanie pracy
w pierwszym semestrze,

31 stycznia (środa) - klasy I – III poinformowanie o ocenach śródrocznych i ocenie zachowania, podsumowanie pracy
w pierwszym semestrze,

22 maja (wtorek) - klasy IV – VII poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych

23 maja (środa) - klasy I – III poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych
 


Indywidualne spotkania rodziców ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole odbywać się będą

w godzinach: 17:00 – 18:00 w następujących dniach:

03 października (wtorek) - klasy IV – VII

04 października (środa) - klasy I – III

07 listopada (wtorek) - klasy IV – VII

08 listopada (środa) - klasy I – III

06 marca (wtorek) - klasy IV – VII

07 marca (środa) - klasy I – III

10 kwietnia (wtorek) - klasy IV – VII

11 kwietnia (środa) - klasy I – III