HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

06 września (czwartek) - klasy IV – VIII

05 września (środa) - klasy I – III

 

08 stycznia (wtorek) - klasy IV – VIII poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

09 stycznia (środa) - klasy I – III poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

05 marca (wtorek) - klasy IV – VIII poinformowanie o ocenach śródrocznych i ocenie zachowania, podsumowanie pracy
w pierwszym semestrze,

06 marca (środa) - klasy I – III poinformowanie o ocenach śródrocznych i ocenie zachowania, podsumowanie pracy
w pierwszym semestrze,

 

28 maja (wtorek) - klasy IV – VIII poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych

29 maja (środa) - klasy I – III poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych
 


Indywidualne spotkania rodziców ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole odbywać się będą

w godzinach: 17:00 – 18:00 w następujących dniach:

02 października (wtorek) - klasy IV – VIII

03 października (środa) - klasy I – III

 

13 listopada (wtorek) - klasy IV – VIII

14 listopada (środa) - klasy I – III

 

04 grudnia (wtorek) - klasy IV – VIII

05 grudnia (środa) - klasy I – III

 

02 kwietnia (wtorek) - klasy IV – VIII

03 kwietnia (środa) - klasy I – III