HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

05 września (czwartek) - klasy IV – VIII

04 września (środa) - klasy I – III

 

05 listopada (wtorek) - klasy IV-VIII

06 listopada (środa) - klasy I-III

 

21 stycznia (wtorek) - klasy IV – VIII poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

22 stycznia (środa) - klasy I – III poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

03 marca (wtorek) - klasy IV – VIII

04 marca (środa) - klasy I – III

 

02 czerwca (wtorek) - klasy IV – VIII poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych

03 czerwca (środa) - klasy I – III poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych
 


Indywidualne spotkania rodziców ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole odbywać się będą

w godzinach: 17:00 – 18:00 w następujących dniach:

01 października (wtorek) - klasy IV – VIII

02 października (środa) - klasy I – III

 

03 grudnia (wtorek) - klasy IV – VIII

04 grudnia (środa) - klasy I – III

 

05 maja (wtorek) - klasy IV – VIII

06 maja (środa) - klasy I – III