SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący RADY RODZICÓW

MIROSŁAW ŻWAŃSKI


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

  • SIKORA WOJCIECH

PROTOKOLANT

  • POLGUJ MONIKA

   

KSIĘGOWA

  • SKRZYPIEC ANNA

KOMISJA REWIZYJNA

  • JANIK MAGDALENA

  • KULPA AGNIESZKA

SKARBNIK KOORDYNATOR

  • STASIEROWSKA OLIWIA

 

 

   

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Podstawa prawna:

  1. art. 53 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

  2. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu.


Zobacz pełny dokument "Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu"
zmieniony: październik 2016 r. - aktualny