Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w czasie strajków (od 08.04.2019 r. do odwołania) świetlica szkolna będzie czynna od 7:00 do 16:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

W związku z akcją strajkową nauczycieli naszej szkoły od 08.04.2019 r. (do odwołania) dyrektor informuje, że nie jest w stanie zapewnić zajęć lekcyjnych oraz bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole. Proszę o zrozumienie i zapewnienie w tym okresie opieki swoim pociechom.

Z poważaniem Jolanta Wasila
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
w Kołobrzegu

*Komunikat o zakończeniu akcji strajkowej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń.

Dyrektor SP nr 4 zaprasza rodziców do zapisywania dzieci z obwodu SP nr 4 z rocznika 2012 do klas I na rok szkolny 2019/2020.
Zgłaszać należy się do sekretariatu szkoły w dniach:  od  11.02.2019 r.  do  25.02.2019 r.  z dokumentem tożsamości rodzica, odpisem aktu urodzenia oraz peselem dziecka (do wglądu).

W czasie przerwy świątecznej od 24.12.2018 r. do 31.12.2018 r. nie będzie czynna świetlica szkolna.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

 

Bardzo jest mi miło poinformować państwa, iż p. Maria Szabla zajęła I miejsce  w powiecie w kategorii nauczyciel kl. I-III w plebiscycie "Nauczyciel na medal". Drugie miejsce zajęła p. Renata Tomicka. Serdecznie gratuluję.

Dyrektor SP nr 4 

Jolanta Wasila

Zgodnie z prośbą Wydziału Rozwoju Miasta informuję o programie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Kołobrzegu „JA W INTERNECIE – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE I LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ”.

12 listopada 2018 r. jest ustawowym wolnym dniem od pracy.

W tym dniu szkoła nie będzie czynna. 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4

Jolanta Wasila

Dodatkowe dni wolne: 29.10, 30.10, 31.10.2018 r. oraz 02.11.2018 r. są czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VIII.

29.10.2018 r. - 6:30 - 17:00
30.10.2018 r. - 6:30 - 17:00
31.10.2018 r. - 6:30 - 17:00
02.11.2018 r. - 6:30 - 17:00

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Miło mi poinformować, iż panie Maria Szabla oraz Renata Tomicka na wniosek rodziców i uczniów uzyskały nominację "Nauczyciel na medal". Gratuluję i proszę o oddanie głosów na obie panie.

Dyrektor Szkoły Jola Wasila

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

Przedstawiamy plan rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.