Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że 14 października 2019 r. jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VIII od 6:30 do 16:30.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu