Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w szkole są już do wglądu listy przyszłorocznych klas pierwszych.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu