Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że  dni  15, 16, 17 kwietnia 2019 rokudniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 W tych dniach ósmoklasiści piszą egzamin.

 Od godziny 8:30 do 13:00 szkoła nie będzie czynna.

Świetlica szkolna czynna od godziny 7:00 do 16:00.

Jolanta Wasila   
Dyrektor SP nr 4